دوره رشد و توانمندسازی بعثت

دوره مختص طلاب شاخه مدیریت و تبلیغ طرح شهید بیاضی زاده و با همکاری دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی برگزار گردید.

در این دوره سه محور زیر با حضور طلاب استعداد برتر طرح شهید بیاضی زاده ارائه گردید.

  1. نقش قدرت نرم در کادرسازی مدیریتی
  2. مدیریت جهادی
  3. مدیریت تحول راهبردی

این دوره تحت عنوان رشد و توانمندسازی بعثت ۲، در محل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام برگزار گردید.

ورود / ثبت نام