راه اندازی شماره تماس یکپارچه با دفتر امور نخبگان

تلفن یکپارچه دفتر امور نخبگان

نظر به ضرورت تسهیل در ارتباط گیری با مسئولین دفتر امور نخبگان مرکز مدیریت، شماره زیر جهت ارتباط آسان با قسمتهای مختلف دفتر معرفی می‌گردد:

۰۲۵۳۲۱۹۱۷۰۰

لازم به ذکر است بخش مربوط به امور شناسایی، در ساعات بعد از ظهر پاسخگوی تماس طلاب و فضلای محترم هستند.

ورود / ثبت نام