طرح حمایت از آثار پژوهشی

طرح حمایت از آثار پژوهشی

مقدمه

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر با هدف ارتقاء انگیزه استعدادهای برتر در زمینه‌های علمی و پژوهشی و زمینه سازی جهت رشد و شکوفایی سطح نخبگی استعدادهای برتر و الگوسازی پژوهشگران برتر، طرح حمایت از آثار پژوهشی استعدادهای برتر را مطابق این آیین نامه ارائه می‌نماید.

زمان ثبت آثار ۱۷ آبان تا ۱ آذر ۱۴۰۱

تعاریف

 1. مستعد برتر: به فردی حوزوی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه نخبه بوده و زمینه‌های بروز استعدادهای ویژه و شناخته شدن به عنوان نخبه در او وجود دارد و بر اساس آیین نامه های ابلاغی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر به عنوان استعداد برتر شناسائی شده اند.
 2. اثر پژوهشی: شامل کتاب، مقاله، طرح پژوهشی، گردهمایی علمی، رساله علمی، راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه است که تعاریف آنان بر اساس آیین نامه رتبه بندی پژوهشگران می باشد.

مراحل اجرایی

 1. ثبت آثار پژوهشی در سامانه پیشخوان (راهنمای تصویری انتهای این صفحه)؛
 2. بررسی و تأیید آثار بر اساس آیین نامه مربوطه؛
 3. محاسبه امتیاز هریک از آثار تأیید شده؛
 4. حمایت از کلیه صاحبان آثار تأیید شده؛
 5. تجلیل ۵ نفر از پژوهشگران برتر بر اساس بالاترین امتیاز؛

شرایط

 1. حمایت از آثار، ویژه استعدادهای برتر(اعم از مشروط و تعلیق) می باشد.
 2. آثار، باید در بازه زمانی ابتدای ۱۴۰۰ الی آبان ۱۴۰۱ انجام شده باشد.
 3. آثار مکتوب، باید منتشر شده باشند یا گواهی انتشار داشته باشند.
 4. به آثار بدون ثبت مستندات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نکات

 • پیشنهاد می گردد از طریق رایانه فرم ها را تکمیل نمایید.

راهنمای تصویری

۱- ورود به سامانه پیشخوان بر خط حوزه

۲- از تب برگهای بالای صفحه، تب «دفتر امور نخبگان حوزه» را انتخاب نمایید

۳- از قسمت مشخص شده، بخش طرح حمایت از آثار پژوهشی استعدادهای برتر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را انتخاب نمایید
۴- با پذیرش شرایط در انتهای صفحه، آثار خود را بارگذاری نمایید

هرگونه مشکلات و سؤالات خود را از طریق پیشخوان ارتباطی نخبگان و استعداد های برتر در سامانه پیشخوان مطرح نمایید.

ورود / ثبت نام