تماس با ما

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به منظور ارتقاء کیفی خدمات به استعدادهای برتر در سال ۱۳۹۸ به دستور مدیریت محترم حوزه‌های علمیه تأسیس گردید.

ورود / ثبت نام