گزارشی از اولین نشست خطابات قانونیه

اولین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی(ره) از مجموعه طرح های بنیاد شیخ انصاری(ره) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی […]

بنیاد شیخ انصاری و دفتر امور نخبگان حوزه برگزار می کند:

برگزاری سلسله نشست های خطابات قانونیه بنیاد شیخ انصاری در راستای حل مسائل اجتماعی و حکمرانی اقدام به تشکیل میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی با نام طرح «شهید آقا مصطفی» کرده است. حجت الاسلام سیدعلی حسینی دبیر میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی در بنیاد شیخ انصاری در رابطه با اقدامات شکل […]