اطلاعیه اعلام نتایج مصاحبه

طلاب محترم جهت اطلاع از نتیجه مصاحبه های عرصه تحصیل در سطح مقدمات و سطح یک به سامانه monh.ir / پنل شخصی/  ثبت نام، مراجعه نمایند.

مقدمات: اتمام پایه یک و اشتغال تحصیل در پایه دو

سطح یک: اتمام پایه سه و اشتغال به تحصیل در پایه چهار

ارسال به کارگروه: یعنی حداقل نمره در مصاحبه کسب شده و پرونده مصاحبه جهت تعیین وضعیت نهایی به کارگروه و کمیسیون راه یافته است که نتیجه آن اواخر اسفندماه مشخص می شود.

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

ورود / ثبت نام