برنامه زنده تلویزیونی قرارگاه با حضور مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

تبیین جایگاه روحانیون خصوصاً #نخبگان در رویدادهای اجتماعی و نقش ایشان در جهاد تبیین
برنامه زنده تلویزیونی #قرارگاه با حضور مدیر دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

لینک ویدئوی کامل یک ساعت برنامه:
http://www.telewebion.ir/episode/0xb71fcd3

ورود / ثبت نام