فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برادران در عرصه «پژوهش» (دوره یازدهم)

فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برادران در عرصه «پژوهش» (دوره یازدهم)
 
ویژه متولدین ۱۳۶۲ به بعد

مهلت ثبت نام:
۲۰ لغایت ۳۰ بهمن
 
سامانه ثبت نام:
https://panel.monh.ir/registers

مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

ورود / ثبت نام