فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برادران در عرصه «تبلیغ و امور فرهنگی» (دوره یازدهم)

فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برادران در عرصه «تبلیغ و امور فرهنگی»
(دوره یازدهم)

▫️ویژه طلاب پایه هفتم به بالا و متولد ۱۳۶۲ به بعد
▫️داشتن پرونده فعال در یکی از سازمانها یا نهادهای معتبر تبلیغی به عنوان «مبلّغ برتر» الزامی است!

 (https://panel.monh.ir/k/d-t-1402)

مهلت ثبت نام:
۱ لغایت ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۲

سامانه ثبت نام:
monh.ir
مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه

ورود / ثبت نام