قرآن و حدیث جامعه نخبگانی

قرآن و حدیث جامعه نخبگانی

پیرو نامه ی معاون محترم تهذیب حوزه‌های علمیه و در راستای هم افزایی هرچه بیشتر بین این معاونت و دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر، در نشست صمیمانه مفصلی که بین مدیر دفتر و مدیر قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه برگزار شد، مقرر گردید آیین نامه ای برای اضافه شدن نخبگان قرآنی به عرصه های شناسایی، جهت تصویب در هیئت امنای مرکز نخبگان ارائه گردد.
همچنین مقرر گردید قرآن و حدیث جزء برنامه‌های توانمندسازی در کاردوهای نخبگانی و سایر ظرفیت ها به صورت ویژه لحاظ گردد.

در پایان به عنوان اولین اقدام مشترک، مسابقات قرآنی استعدادهای برتر در ماه مبارک رمضان به تصویب رسید که جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ورود / ثبت نام