گزارش تصویری از چهارمین کاردوی نخبگانی

گزارش تصویری از چهارمین کاردوی نخبگانی
محل برگزاری: اردوگاه غدیر کهک قم

با حضور صمیمانه اساتید، استعدادهای برتر و خانواده‌های ایشان و همچنین جمعی از مسئولین مرکز خدمات و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

ورود / ثبت نام